ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 2567

จัดจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์ฯ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565