เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ม. 3 ต. แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ : 038027915